واحد های صنفی

no-image
اکبر عطريان
آدرس: خيابان 15خرداد بازار بزرگ پاساژ حکيم هاشمي پلاک 124 طبقه اول واحد 8
تلفن: 55620135-
شماره جواز: 0029135325
اطلاعات بیشتر
no-image
آقاعلي قلي پور
آدرس: خيابان 15خرداد بازار بزرگ زرگرها پاساژ حکيم هاشمي
تلفن: 55162391-
شماره جواز: 0467670985
اطلاعات بیشتر
no-image
ابوالقاسم يميني
آدرس: خيابان پانزده خرداد بازار بزرگ پاساژ ارديبهشت
تلفن: 55639757-
شماره جواز: 0135143630
اطلاعات بیشتر
no-image
جواد باقري زاده
آدرس: خيابان 15 خرداد بازار بزرگ پاساژ فروردين
تلفن: 55609787-
شماره جواز: 0467352132
اطلاعات بیشتر
no-image
بهرام برادران
آدرس: خيابان پانزده خرداد بازار بزرگ پاساژارديبهشت
تلفن: 55582952-
شماره جواز: 0466853458
اطلاعات بیشتر
no-image
بهزاد بانکي پورفرد
آدرس: خيابان 15خرداد بازار بزرگ پاساژ طلا و جواهر خرداد
تلفن: 55582267-
شماره جواز: 0466930774
اطلاعات بیشتر
no-image
پرويز ايلاتي
آدرس: خيابان پانزده خرداد بازار بزرگ سراي مکاره
تلفن: 55634851-
شماره جواز: 0135132284
اطلاعات بیشتر
no-image
ايوب اکبري پورديبازر
آدرس: خيابان 15 خرداد بازاربزرگ پاساژارديبهشت
تلفن: 55602609-
شماره جواز: 0467403735
اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 16
طراحی شده توسط: آریان دیتا