هیئت مدیره

11 تیر 1401 - 12:04

ابراهیم محمد ولی
رئیس اتحادیه
چهار دوره حضور در هیئت مدیره اتحادیه؛ نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر در سالهای 92 تا 96؛ سابقه حضور در صنف و تولید مصنوعات طلا از سال 53؛ عضو هسته مرکزی انجمن اسلامی صنف طلا و جواهر تهران؛نماینده اتحادیه در هیات حل اختلاف اداره دارایی مرکز تهران

مسعود یزدانی
نایب رئیس اول
43 سال سابقه حضور در صنف طلا و جواهر بعنوان تولید کننده، خرده فروش و بنکدار؛ سابقه دو دوره حضور در هیئت مدیره اتحادیه؛ عضو کمیسیون حل اختلاف اتحادیه؛عضو کمیسیون بازرسی داخلی اتحادیه؛ عضو هسته مرکزی انجمن اسلامی صنف طلا و جواهر تهران؛ عضو هیئت مدیره خیریه حضرت صدیقه طاهره(س)؛نماینده اتحادیه در هیات حل اختلاف اداره دارایی مرکز تهران

محمد کشتی آرای
نایب رئیس دوم
چهار دوره حضور در هیئت مدیره اتحادیه؛ رئیس اتحادیه از سال 92 الی 96؛ عضو کمیسیون فنی اتحادیه؛نماینده اتحادیه در هیات حل اختلاف اداره دارایی شمال تهران

نادر بذرافشان
دبیر هیات مدیره(مدیر داخلی)
38 سال سابقه حضور در صنف طلا و جواهر؛ عضو کمیسیون فنی اتحادیه؛عضو کمیسیون بازرسی داخلی اتحادیه؛نماینده اتحادیه در هیات حل اختلاف اداره دارایی شرق تهران؛ 15 سال بازرس اتحادیه از سال 81 تا 96،عضو سازمان داوطلبان هلال احمر

داوود سلمانیان
خزانه دار
عضو هیئت مدیره اتحادیه؛ 4 سال حضور در هیئت مدیره؛عضو کمیسیون بازرسی داخلی اتحادیه؛40 سال سابقه حضور در صنف طلا و جواهر؛نماینده اتحادیه در هیات حل اختلاف اداره دارایی غرب تهران

ایوب اکبری پور دیبازر
عضو هیات مدیره
عضو کمیسیون بازرسی اتحادیه؛ 22 سابقه سال تولید و سازندگی مصنوعات طلا؛ 23 سال سابقه فروش و بنکداری طلا؛ عضو کمیسیون حل اختلاف از سال 92 الی 96

سید قوام الدین امین
عضو هیات مدیره
بازرس اسبق اتحادیه؛ نایب رئیس و رئیس کمیسیون حل اختلاف اتحادیه در سالهای 82 الی 92؛ 40 سال سابقه کار صنفی؛نماینده اتحادیه در هیات حل اختلاف اداره دارایی شمال تهران

سید محمود فضل آذر شربیانی
بازرس هیات مدیره
سابقه کار صنفی از سال 71؛ نماینده اتحادیه در هیئت حل اختلاف اداره دارایی جنوب تهران