واحد های صنفی

no-image
مهری جم
آدرس: خيابان پانزده خرداد بازار زرگرها بازار حراج پاساژ گلدسنتر
تلفن: 02155151956
شماره جواز: 0468174662
اطلاعات بیشتر
no-image
محمد حسین مرادی
آدرس: خيابان 15 خرداد بازاربزرگ پاساژ ارديبهشت جديد
تلفن: 02155618486
شماره جواز: 0465996436
اطلاعات بیشتر
no-image
محمدرضا کاظمی علی اکبر
آدرس: خيابان پانزده خرداد روبروي ناصر خسرو پاساژخرداد
تلفن: 02155582432
شماره جواز: 0468162370
اطلاعات بیشتر
no-image
عبداله برادران ایردموسی
آدرس: خيابان 15خرداد بازاربزرگ پاساژارديبهشت طبقه همکف
تلفن: 55570695
شماره جواز: 0468124205
اطلاعات بیشتر
no-image
کمال رحمتی
آدرس: خيابان 15 خرداد روبروي ناصر خسرو پاساژ خرداد
تلفن: 55582287
شماره جواز: 0468130899
اطلاعات بیشتر
no-image
عبداله برادران ایردموسی
آدرس: خيابان 15 خرداد بازار بزرگ پاساژ ارديبهشت
تلفن: 55631148
شماره جواز: 0468142817
اطلاعات بیشتر
no-image
میلاد نوری
آدرس: خيابان 15خرداد بازار بزرگ بازار زرگرهابازار حراج پاساژ گلدسنتر
تلفن: 55164467
شماره جواز: 0468104189
اطلاعات بیشتر
no-image
احمد دهقان طرزجاني
آدرس: خيابان 15 خرداد بازار بزرگ پاساژ حکيم هاشمي
تلفن: 88824483-55621623-
شماره جواز: 0466967636
اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 16
طراحی شده توسط: آریان دیتا