واحد های صنفی

no-image
هوشنگ آخوندی
آدرس: خیابان 15 خرداد بازار بزرگ پاساژفروردین
تلفن: 55623622
شماره جواز: 0029135001
اطلاعات بیشتر
no-image
سیدرضا سیدحسینی
آدرس: خیابان پانزده خرداد بازاربزرگ پاساژخرداد
تلفن: 55612137
شماره جواز: 1402150179
اطلاعات بیشتر
no-image
جواد خوش خبری
آدرس: خیابان 15 خرداد بازار بزرگ پاساژ حکیم هاشمی
تلفن: 55631060
شماره جواز: 1402519773
اطلاعات بیشتر
no-image
محسن سعیدی پراپری
آدرس: خیابان 15 خرداد بازار بزرگ پاساژ اردیبهشت
تلفن: 55628862
شماره جواز: 0466281826
اطلاعات بیشتر
no-image
علی اکبر خدیوفر
آدرس: خیابان 15 خرداد بازار بزرگ پاساژ اردیبهشت
تلفن: 55635823
شماره جواز: 0459464809
اطلاعات بیشتر
no-image
اکبر عطریان
آدرس: خیابان 15خرداد بازار بزرگ پاساژ حکیم هاشمی پلاک 124 طبقه اول واحد 8
تلفن: 55620135
شماره جواز: 0029135325
اطلاعات بیشتر
no-image
محسن نوبهاری خاقلو
آدرس: خیابان 15خرداد بازار بزرگ پاساژ خرداد
تلفن: 55582415
شماره جواز: 1402437484
اطلاعات بیشتر
no-image
سید محمود فضل آذر شربیانی
آدرس: خیابان پانزده خرداد بازار بزرگ پاساژ حکیم هاشمی طبقه همکف
تلفن: 55625902-55163515-
شماره جواز: 0135137112
اطلاعات بیشتر
1 2 3 22
طراحی شده توسط: آریان دیتا