واحد های صنفی

no-image
عليرضا قبه
آدرس: خيابان 15خرداد بازار بزرگ پاساز حکيم هاشمي
تلفن: 55581595-8
موبایل: 09121263798-
شماره جواز: 0467664890
اطلاعات بیشتر
no-image
حسين کريمي
آدرس: خيابان پانزده خرداد بازار زرگرها پاساژ گلدسنتر
تلفن: 55582758
موبایل: 09121129040
شماره جواز: 0467741878
اطلاعات بیشتر
no-image
مهدي جامعي ندوشن
آدرس: خيابان پانزده خرداد بازار بزرگ پاساژارديبهشت نو
تلفن: 55619457-
موبایل: 09121398658-
شماره جواز: 0467866637
اطلاعات بیشتر
no-image
حميدرضا شمشادي فرد
آدرس: خيابان 15 خرداد بازار بزرگ پاساژ ارديبهشت
تلفن: 55606990-
موبایل: 09123503039-
شماره جواز: 0466842539
اطلاعات بیشتر
no-image
حميد جنتي محب
آدرس: خيابان 15 خرداد جنب بازار بزرگ پاساژخرداد
تلفن: 55582295-
موبایل: 09121096159-
شماره جواز: 0467066233
اطلاعات بیشتر
no-image
محمد محمدخواه
آدرس: بازار پاساژ حکيم هاشمي
تلفن: 55576401-
موبایل: 09121253978-
شماره جواز: 0467477271
اطلاعات بیشتر
no-image
محمدرضا نعيمي پور
آدرس: خيابان پانزده خرداد بازار بزرگ پاساژحکيم هاشمي طبقه سوم
تلفن: 55161813-14-
موبایل: 09121191924-
شماره جواز: 0029178703
اطلاعات بیشتر
no-image
مجيد کاظمي علي اکبر
آدرس: خيابان 15 خرداد بازاربزرگ پاساژفرورين
تلفن: 55638094-
موبایل: 09121152278-
شماره جواز: 0466589847
اطلاعات بیشتر
1 2 3 22
طراحی شده توسط: آریان دیتا