واحد های صنفی

no-image
کورش شايگان
آدرس: خ 15 خرداد بازاربزرگ پاساژ مکاره
تلفن: 55153610-
شماره جواز: 0135120048
اطلاعات بیشتر
no-image
مجيد کاظمي علي اکبر
آدرس: خيابان 15 خرداد بازاربزرگ پاساژفرورين
تلفن: 55638094-
شماره جواز: 0466589847
اطلاعات بیشتر
no-image
محمدحسين سيد المحدثين
آدرس: خيابان 15 خرداد روبروي ناصر خسرو پاساژ خرداد طبقه اول
تلفن: 55610791
شماره جواز: 0467300432
اطلاعات بیشتر
no-image
محمدرضا سليماني
آدرس: خيابان 15خرداد بازار بزرگ پاساژ ارديبهشت
تلفن: 55602532-
شماره جواز: 0466998877
اطلاعات بیشتر
no-image
مهدي جامعي ندوشن
آدرس: خيابان پانزده خرداد بازار بزرگ پاساژارديبهشت نو
تلفن: 55619457-
شماره جواز: 0467866637
اطلاعات بیشتر
no-image
يداله جاويد ايردموسي
آدرس: خيابان 15 خرداد بازار بزرگ پاساژ ارديبهشت جديد
تلفن: 55607238-
شماره جواز: 0467102787
اطلاعات بیشتر
1 14 15 16
طراحی شده توسط: آریان دیتا