ضوابط اجرایی ورود و صدور فلزات گرانبها ابلاغ شد

کد خبر : 9869
15 فروردین 1402 - 16:01

گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع ضوابط اجرایی ورود و صدور فلزات گرانبها موضوع ماده ۱۰ آئین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب شورای پول و اعتبار را ابلاغ کرد.

علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع ضوابط اجرایی ورود و صدور فلزات گرانبها موضوع ماده ۱۰ آئین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب شورای پول و اعتبار را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه که هفتم فروردین ماه صادر شده، آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۱۰۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ مدیر کل حوزه وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منضم به نامه شماره ۰۰/۳۷۹۳۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی ورود و صدور فلزات گرانبها موضوع ماده ۱۰ آئین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ شورای پول و اعتبار، ضوابط اجرایی مذکور جهت بهره برداری و اقدام لازم با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری ارسال می‌گردد. ضمناً با عنایت به اینکه مطابق ضوابط جاری، انجام تشریفات گمرکی صادرات فلزات گرانبها طلا، نقره و پلاتین صرفاً از طریق گمرکات تخصصی تعیین شده شامل گمرک فرودگاه امام خمینی، مشهد، یزد و تبریز صورت می‌گیرد، ابلاغ این دستور العمل به سایر گمرکات جهت آگاهی است.

مهلت اعتبار بخشنامه تا اطلاع ثانوی و مرجع ابلاغ کننده نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.

ضوابط اجرایی ورود و صدور فلزات گرانبها ابلاغ شد

آئین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها به شرح زیر است.

ماده ۱- در این آئین نامه معنی واژه‌ها و عبارات به شرح زیر است:

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی است.

فلزات گران بها: بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور این فلزات شامل طلا، نقره و پلاتین است.

شمش (شمش استاندارد فلزات گرانبها): قطعه فلز همگن و خالص گران بهایی که به صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید می‌شود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک است و مشخصاتی از قبیل، وزن عیار شماره سریال (حاوی تاریخ تولید و نام و نشان تجاری شرکت تولید کننده بر روی آن حک شده است شمش استاندارد فلزات گرانبها می‌بایست با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد.

مصنوعات فلزات گرانبها: مصنوعاتی که با تغییر در شکل و خصوصیات فلزات گرانبهای خام و ایجاد ارزش افزوده در آن به منظور استفاده به عنوان زیورآلات ظروف تزئینات و یا بهره برداری تجاری و صنعتی ساخته می‌شود.

فلزات گرانبهای ذوب شده خام: قطعه فلز گرانبهای قالبی که از ذوب مصنوعات قراضه و سایر اشکال فلزات گرانبها در ابعاد و اوزان مختلف به صورت تسمه یا نوار تولید می‌شود که مشخصات تولید کننده عیار و وزن موجود بر روی آن حک شده است.

کالاهای صنعتی فلزات گران بها: کالاهای حاوی فلزات گرانبها که در اشکالی از قبیل، مفتول، ورق، پودر مایع و خمیر تولید شده و به عنوان اجزا قطعات و مواد اولیه صنعتی به منظور ساخت و تکمیل کالاهای دیگر در صنایع مختلف و مصارف پزشکی استفاده قرار می‌گیرند.

ارزش افزوده: ارزش اضافه ای که بر روی فلزات گرانبهای خام از طریق فرآیند تولید و یا ارائه خدمات ایجاد می‌شود.

ماده ۲- بانک مرکزی مجاز است رأساً یا با عاملیت مؤسسات اعتباری و یا عاملیت سایر اشخاص حقوقی و نیز حقیقی مورد تأیید آن بانک بر اساس ضوابط مورد تأیید هیأت عامل بانک مرکزی مبادرت به ورود و صدور فلزات گرانبها نماید. تبصره- ورود و صدور فلزات گرانبهای موضوع این ماده از اخذ هرگونه مجوز و ثبت سفارش معاف است.

ماده ۳- بانک مرکزی می‌تواند به مؤسسات اعتباری اجازه دهد نسبت به ورود فلزات گرانبها در قالب ضوابط این آئین نامه اقدام نمایند.

ماده ۴- ورود قطعی فلزات گرانبها به کشور توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط، منحصراً به صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز است صدور تأییدیه انطباق شمش وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است.

تبصره ۱- اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای مجوز تولید می‌توانند پس از تأیید وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به ورود فلزات گران بهای ذوب شده خام به کشور با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند صدور تأییدیه انطباق فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است.

تبصره ۲- ورود کالاهای صنعتی فلزات گرانبها توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط با مجوز وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است.

تبصره ۳- ضوابط ورود موقت برای پردازش مندرج در مفاد قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن قابل تعمیم و تسری به کالاهای موضوع این آئین نامه خواهد بود.

ماده ۵- به منظور نظارت و اطلاع از میزان ورود و صدور فلزات گرانبها بانک مرکزی گمرک، ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌های ذی ربط موظفند آمار و اطلاعات در اختیار را از طریق سامانه‌های موجود در حوزه تجارت بین الملل مبادله نمایند.

ماده ۶- صدور مصنوعات فلزات گران بها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراً با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط و ضوابط زیر مجاز است.

الف – اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کننده مکلفند در قبال صدور مصنوعات فلزات گرانبها نزد بانک مرکزی تعهد سپاری نمایند. صادرکنندگان مخیر خواهند بود تعهدات مربوط را به روش‌های زیر ظرف مدت شش ماه تسویه نمایند:

۱- ورود معوض فلزات مذکور به صورت شمش استاندارد و یا ذوب شده خام به همان نسبت و میزان

۲- فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسات اعتباری یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی

تبصره- صادر کنندگان مصنوعات فلزات گرانبها می‌توانند از محل واردات شمش استاندارد فلزات گرانبها که از یکسال قبل از صدور به کشور وارد نموده‌اند با دریافت مجوز از بانک مرکزی و بدون سپردن تعهد یا تضمین نسبت به صادرات مصنوعات فلزات مذکور به همان نسبت و میزان اقدام نمایند.

ب- صدور فلزات گرانبها به صورت شمش، استاندارد ذوب شده خام و مسکوک از کشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی

تبصره- صدور فلزات گرانبهای تولیدی معادن داخلی پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر:

الف- عدم امکان فروش آن در ایران به قیمتهای رقابتی بین المللی

ب- استحصال آن از معادن کشور با اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت تعهدات موضوع بند (الف) ماده ۶ در هر مرحله، بلامانع است.

ج – مصنوعات فلزات گرانبهای صادراتی می‌بایست در مورد طلا و پلاتین حاوی حداقل ۵ و در مورد نقره حاوی حداقل ۱۵ ارزش افزوده باشد.

تبصره- درصد ارزش افزوده مذکور در بند «ج» با تأیید رئیس کل بانک مرکزی قابل تغییر است.

ماده ۷- در مورد ورود و صدور فلزات گرانبها که به موجب قانون و مقررات صادرات و واردات منوط به اظهار نظر یا موافقت بانک مرکزی می‌گردد، موضوع در کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون ارز موضوع ماده ۲ مصوبه چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار و مدیر یا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه مطرح و اتخاذ تصمیم گردیده که پس از تأیید رئیس کل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۸- مصنوعات و کالاهای صنعتی که با طلا و نقره خام آبکاری شده باشند با توجه به قلّت فلز گرانبهای آن، از شمول ضوابط آئین نامه مستثنی بوده و ورود و صدور آن طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آئین نامه‌های اجرایی مربوط خواهد بود.

ماده ۹- ضوابط ورود و خروج فلزات گرانبها به از کشور توسط اشخاص به صورت همراه مسافر جهت مصارف غیرتجاری، توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

ماده ۱۰- ضوابط اجرایی مورد نیاز برای این آئین نامه توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد شد.

این آئین نامه در (۱۰) ماده و (۷) تبصره در یکهزار و دویست و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ شورای پول و اعتبار تصویب گردید.

ضوابط اجرایی ورود و صدور فلزات گرانبها ابلاغ شد

ضوابط اجرایی ورود و صدور فلزات گرانبها ابلاغ شد

منبع: مهر

نویسنده: اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا،جواهر،نقره و سکه تهران ۳۸۷۹ بازدید بدون دیدگاه

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طراحی شده توسط: آریان دیتا