واحد های صنفی

no-image
صيون بابائيان
آدرس: خيابان سعدي جنوبي پاساژ پرويز
تلفن: 33920787-33931299-
موبایل: 09126874811-
شماره جواز: 0135124517
اطلاعات بیشتر
no-image
علي رضا شاه نعمتي
آدرس: خيابان 15خرداد کوچه تکيه دولت
تلفن: 33902112-
موبایل: 09121004101-
شماره جواز: 0467207815
اطلاعات بیشتر
no-image
سيدمحمود حسيني
آدرس: خ کريمخان نبش آبان شمالي ساختمان دايموند
تلفن: 88806651-
موبایل: 09124501417-
شماره جواز: 0135117856
اطلاعات بیشتر
no-image
محمدرضا نبي ئي
آدرس: خيابان سعدي شمالي خيابان منوچهري پاساژ علاء الدين پلاک 20 طبقه سوم واحد 317
تلفن: 33974663-
موبایل: 09122404255-
شماره جواز: 0466316115
اطلاعات بیشتر
no-image
مرتضي الياسيان
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت
تلفن: 33111972-
موبایل: 09122032404-
شماره جواز: 0029185355
اطلاعات بیشتر
no-image
مجيد جعفري
آدرس: خ جمهوري چهارراه استانبول پاساژ گلشن طبقه اول
تلفن: 66713229-
موبایل: 09125228353-
شماره جواز: 0466805893
اطلاعات بیشتر
no-image
سيدرسول محمدي
آدرس: خيابان 15 خرداد بازار حراج پاساژ طالقاني
تلفن: 55628351-33110699-
موبایل: 09121263129-
شماره جواز: 0467602874
اطلاعات بیشتر
no-image
علي ذوذهب
آدرس: خيابان ناصرخسرو سراي سقاباشي طبقه دوم
تلفن: 33110680-
موبایل: 09121005258-
شماره جواز: 0467083262
اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 346