واحد های صنفی

no-image
حسن قائم مقامی
آدرس: شهرک راه آهن بلوار اميرکبير بين بلوار گلها و کاج پاساژ برليان
تلفن: 0468323760
شماره جواز: 0468323760
اطلاعات بیشتر
no-image
ناصر صلحی وند
آدرس: خيابان 15خردادسراي سينا
تلفن: 33957944
شماره جواز: 0468323748
اطلاعات بیشتر
no-image
علیرضا مهدی زاده
آدرس: خيابان 15 خرداد سبزه ميدان پاساژ خازني
تلفن: 55639039
شماره جواز: 0468323708
اطلاعات بیشتر
no-image
طاهره ابول عیسی
آدرس: ميدان خراسان ابتداي خيابان 17 شهريور جنوبي کوچه هاشميان
تلفن: 36313070
شماره جواز: 0468323698
اطلاعات بیشتر
no-image
امیر ابراهیمی
آدرس: 15 خرداد غربي کوچه چترچي بن بست ژاله
تلفن: _
شماره جواز: 0468321270
اطلاعات بیشتر
no-image
مهستی حسینقلی نژاد
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ تکيه دولت طبقه 1-
تلفن: 33941656
شماره جواز: 0468320200
اطلاعات بیشتر
no-image
امیر پازکی
آدرس: خيابان پانزده خرداد بازار زرگرها بازار صحافها پاساژ ايرانيان
تلفن: 55625368
شماره جواز: 0468319176
اطلاعات بیشتر
no-image
محسن اخلاقی پور
آدرس: ميدان امام حسين (ع) ضلع شرقي ميدان
تلفن: 33348814
شماره جواز: 0468319137
اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 275
طراحی شده توسط: آریان دیتا