واحد های صنفی

no-image
امير پورداودي
آدرس: خيابان 15 خرداد بعد از ناصر خسرو سراي چيت ساز پلاک 531 طبقه همکف
تلفن: -
موبایل: 09121494398-
شماره جواز: 0466267997
اطلاعات بیشتر
no-image
علي حاتمي فرد
آدرس: خيابان 15خرداد غربي سراي حميدين
تلفن: 5562236-
موبایل: 09121200135-
شماره جواز: 0467842690
اطلاعات بیشتر
no-image
سيدرسول محمدي
آدرس: خيابان 15 خرداد بازار حراج پاساژ طالقاني
تلفن: 55628351-33110699-
موبایل: 09121263129-
شماره جواز: 0467602874
اطلاعات بیشتر
no-image
وحيد چگيني
آدرس: خيابان سعدي چهاراه مخبرالدوله پاساژ رضاپور پلاک 419 طبقه دوم واحد 79
تلفن: 33970852-
موبایل: 09192361090-
شماره جواز: 0466713284
اطلاعات بیشتر
no-image
سيدمحمد دهنوي
آدرس: خيابان ناصرخسرو کوجه مروي باساژ اعلا
تلفن: 33917538-
موبایل: 09121024372-09126149742
شماره جواز: 0424472223
اطلاعات بیشتر
no-image
مجيد جعفري
آدرس: خ جمهوري چهارراه استانبول پاساژ گلشن طبقه اول
تلفن: 66713229-
موبایل: 09125228353-
شماره جواز: 0466805893
اطلاعات بیشتر
no-image
محسن الياسيان
آدرس: خيابان پانزده خرداد کوچه تکيه دولت پاساژمحمدي
تلفن: 33909066-
موبایل: 09121990591-
شماره جواز: 0467049152
اطلاعات بیشتر
no-image
عليرضا شمس کلائي
آدرس: خيابان 15خردادغربي پاساژ فردانش طبقه دوم
تلفن: 55620557-
موبایل: 09125588298-
شماره جواز: 0336393786
اطلاعات بیشتر
1 2 3 7