واحد های صنفی

no-image
امیر پور داودی
آدرس: خيابان 15 خرداد بعد از ناصر خسرو سراي چيت ساز
تلفن:
شماره جواز: 0466267997
اطلاعات بیشتر
no-image
محمدرضا نبی ئی
آدرس: خيابان سعدي شمالي خيابان منوچهري پاساژ علاء الدين
تلفن: 33974663
شماره جواز: 0466316115
اطلاعات بیشتر
no-image
حامد کرم بختیاری
آدرس: خيابان ناصر خسرو کوي مروي پاساژ اعلاءطبقه پنجم
تلفن: 33982260
شماره جواز: 0466138000
اطلاعات بیشتر
no-image
محمدصادق شریفانی
آدرس: خيابان 15 خرداد سبزه ميدان سراي طالقاني پاساژ دوستان
تلفن: 55162616
شماره جواز: 1402690364
اطلاعات بیشتر
no-image
علیرضا شمس کلائی
آدرس: خيابان 15خردادغربي پاساژ فردانش
تلفن: 55620557
شماره جواز: 0336393786
اطلاعات بیشتر
no-image
فرشاد جوادی اصفهانی
آدرس: خيابان ناصرخسرو بن بست معطر سراي امدادگران
تلفن: 33904503
شماره جواز: 0466033244
اطلاعات بیشتر
no-image
مجید صیدی پور
آدرس: خيابان 15خردادغربي جنب بانک ملي سراي فردانش طبقه اول
تلفن: 55623023
شماره جواز: 0204111254
اطلاعات بیشتر
no-image
سید امیرناصر رضوی نواب توسلی
آدرس: خيابان ناصرخسرو کوچه مروي پاساژ اعلاء
تلفن: 33925678
شماره جواز: 0204131050
اطلاعات بیشتر
1 2 3 7
طراحی شده توسط: آریان دیتا