واحد های صنفی

no-image
رحمن عالی کار
آدرس: خيابان 15 خرداد سراي سينا
تلفن: 33995623
شماره جواز: 1402282701
اطلاعات بیشتر
no-image
حسین بانکی پورفرد
آدرس: خيابان 15 خرداد سبزه ميدان ساختمان بيمه غربي ساختمان مهتاب
تلفن: 55810643
شماره جواز: 1402633721
اطلاعات بیشتر
no-image
محمود سلامی
آدرس: خيابان 15 خرداد بازار زرگرها پاساژ گلد سنتر
تلفن: 02155697645
شماره جواز: 0468175383
اطلاعات بیشتر
no-image
سیما حقیقت پرست
آدرس: خيابان ناصر خسرو بعد از کوچه مروي پاساژشمس العماره
تلفن: 36916113
شماره جواز: 0468130431
اطلاعات بیشتر
no-image
عليرضا لفظي
آدرس: خيابان 15خرداد روبه روي مسجد امام خميني سراي چيت ساز
تلفن: 33941295
شماره جواز: 0467340287
اطلاعات بیشتر
no-image
حسن محمدي زاده
آدرس: خيابان 15 خرداد سراي سينا پلاک 8 طبقه دوم
تلفن: 33110330-
شماره جواز: 0466117759
اطلاعات بیشتر
no-image
فرهاد صباغ
آدرس: بازار زرگرها بازار حراج پاساژ طالقاني
تلفن: 55899580-
شماره جواز: 0466638200
اطلاعات بیشتر
no-image
مجتبي مقرون
آدرس: خيابان ناصر خسرو سراي امدادگران
تلفن: 33924740-
شماره جواز: 0430926233
اطلاعات بیشتر
1 2 3 4
طراحی شده توسط: آریان دیتا