واحد های صنفی

no-image
محمود سلامی
آدرس: خيابان 15 خرداد بازار زرگرها پاساژ گلد سنتر
تلفن: 02155697645
شماره جواز: 0468175383
اطلاعات بیشتر
no-image
سیما حقیقت پرست
آدرس: خيابان ناصر خسرو بعد از کوچه مروي پاساژشمس العماره
تلفن: 36916113
شماره جواز: 0468130431
اطلاعات بیشتر
no-image
حميدرضا فراهان
آدرس: خيابان 15 خرداد ابتداي ناصرخسرو پاساژ آيينه
تلفن: 33928201-
شماره جواز: 0467084838
اطلاعات بیشتر
no-image
هادي خوش بخت
آدرس: بازار بزرگ روبروي مدرسه عبداله خان پاساژ مروي
تلفن: 55576745-
شماره جواز: 0466078970
اطلاعات بیشتر
no-image
محمد رضا صادقيه
آدرس: خيابان 15 خرداد کوي تکيه دولت پاساژ 110 کاشاني
تلفن: 33933265-
شماره جواز: 0467088831
اطلاعات بیشتر
no-image
علي اکبر صداقتي
آدرس: خيابان 15خرداد بازار زرگرها بازار حراج پاساژ گلد سنتر
تلفن: 55632895-
شماره جواز: 0467790920
اطلاعات بیشتر
no-image
صالح اشجعي
آدرس: خيابان پانزده خرداد ابتداي کوچه تکيه دولت پاساژمحمدي
تلفن: 33985512-
شماره جواز: 0467335752
اطلاعات بیشتر
no-image
ميترا علامه نجفي
آدرس: خيابان آفريقا خيابان شهيددستگردي برج پم
تلفن: 88775212-
شماره جواز: 0466965378
اطلاعات بیشتر
1 2 3
طراحی شده توسط: آریان دیتا