واحد های صنفی

no-image
حسن فیض آبادی فراهانی
آدرس: مجيديه جنوبي خيابان استادحسن بنا
تلفن: 88440214
شماره جواز: 0204136634
اطلاعات بیشتر
no-image
محمد امینی
آدرس: 16 متري اميري خيابان شهيد سبحاني بازارچه ارشاد
تلفن: 55717965
شماره جواز: 0029186578
اطلاعات بیشتر
no-image
کامران صبوری
آدرس: خيابان 15 خرداد سبزه ميدان مرکز طلا و جواهر ايران
تلفن: 55616452
شماره جواز: 0204150055
اطلاعات بیشتر
no-image
حیدر لیطانی
آدرس: تهران نو ايستگاه پل مرکزخريد شرق
تلفن: 77915757
شماره جواز: 0204144302
اطلاعات بیشتر
no-image
محمدرضا حاجی شیخ فتح اله
آدرس: خيابان 15خرداد بازارصحافها نبش بازارچه حراج
تلفن: 55581635
شماره جواز: 0133795372
اطلاعات بیشتر
no-image
مهین اصلانی
آدرس: جواديه خيابان 20متري کوچه احمدي نسب بازارچه جواديه
تلفن: 55668995
شماره جواز: 0466190621
اطلاعات بیشتر
no-image
محمود لسانی گویا
آدرس: کوي نصر خيابان فاضل شمالي پاساژ نصر طبقه اول
تلفن: 88278985
شماره جواز: 0466150607
اطلاعات بیشتر
no-image
جواد توانای کندلجی
آدرس: اتوبان ستاري نبش پيامبر پاساژ کورش
تلفن: 44035211
شماره جواز: 0465979076
اطلاعات بیشتر
1 2 3 130
طراحی شده توسط: آریان دیتا