واحد های صنفی

no-image
فاطمه بهرام پور
آدرس: خيابان پانزده خردادکوچه تکيه دولت پاساژ محمدي
تلفن: ----
شماره جواز: 0468280796
اطلاعات بیشتر
no-image
فرهاد فرحی مهر
آدرس: بازار کوچه تکيه دولت پاساژ محمدي
تلفن: 02133946717
شماره جواز: 0468204358
اطلاعات بیشتر
no-image
جعفر رحيمي برغاني
آدرس: خيابان 15خردادبازار بزرگ ابتداي کوچه تکيه دولت پاساژ محمدي
تلفن: 33965890-
شماره جواز: 0466895019
اطلاعات بیشتر
no-image
ابراهيم يوسفي خواه
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ محمدي
تلفن: 33942434-
شماره جواز: 0467405072
اطلاعات بیشتر
no-image
رمضانعلي خدابنده لو
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ محمدي
تلفن: 36056946-
شماره جواز: 0468074804
اطلاعات بیشتر
no-image
رامين شکوهيان
آدرس: خيابان 15 خرداد کوي تکيه دولت پاساژ110کاشاني
تلفن: 33941659-
شماره جواز: 0467102793
اطلاعات بیشتر
no-image
محمد رضا ميرزاآقائي
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ محمدي
تلفن: 36059319-
شماره جواز: 0467411485
اطلاعات بیشتر
no-image
منصور قلي زاده اشرفي
آدرس: خيابان پانزده خرداد غربي روبروي بازار بزرگ کوچه تکيه دولت پاساژمحمدي
تلفن: 33938281
شماره جواز: 0468062188
اطلاعات بیشتر
1 2
طراحی شده توسط: آریان دیتا