واحد های صنفی

no-image
علي رحماني
آدرس: خيابان 15 خرداد بازاربزرگ نبش حکيم هاشمي ساختمان بازار مکاره ايران
تلفن: 55639099-
موبایل:
شماره جواز: 0466305620
اطلاعات بیشتر
no-image
داود سپهري نژاد
آدرس: خيابان پانزده خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ110
تلفن: 33929104-03
موبایل: 09121018245
شماره جواز: 0467369517
اطلاعات بیشتر
no-image
سيدمحمد ميراعلايي
آدرس: تهران خيابان کريمخان جنب آبان شمالي ساختمان دايموند واحد جنوبي
تلفن: 88893113
موبایل: 09121797004
شماره جواز: 0467060759
اطلاعات بیشتر
no-image
جعفر رحيمي برغاني
آدرس: خيابان 15خردادبازار بزرگ ابتداي کوچه تکيه دولت پاساژ محمدي
تلفن: 33965890-
موبایل: 09126261591-
شماره جواز: 0466895019
اطلاعات بیشتر
no-image
ابراهيم يوسفي خواه
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ محمدي
تلفن: 33942434-
موبایل: 09127773432-
شماره جواز: 0467405072
اطلاعات بیشتر
no-image
محمد رضا ميرزاآقائي
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ محمدي
تلفن: 36059319-
موبایل: 09125952692-
شماره جواز: 0467411485
اطلاعات بیشتر
no-image
ميترا بهزادي نيا
آدرس: خيابان پانزده خرداد کوچه تکيه دولت پاساژتکيه دولت
تلفن: 35047625-
موبایل: 09125493610-09121327044
شماره جواز: 0467252489
اطلاعات بیشتر
no-image
مرتضي جنگ آزما
آدرس: خيابان 15 خرداد تکيه دولت پاساژاعتضادي پلاک 51 همکف واحد 7
تلفن: 33974131-
موبایل: 09121755017-
شماره جواز: 0466570623
اطلاعات بیشتر
1 2