واحد های صنفی

no-image
علي احمدي
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ تکيه دولت پلاک 41 طبقه دوم
تلفن: 35047411-
موبایل: 09125802035-
شماره جواز: 0466493287
اطلاعات بیشتر
no-image
قاسم محبوب
آدرس: خيابان پانزده خرداد کوچه تکيه دولت
تلفن: 33906071-
موبایل: 09124138439-09121165454-
شماره جواز: 0413975919
اطلاعات بیشتر
no-image
سيدابوالفضل حجازي
آدرس: خيابان 15 خرداد روبروي بازار بزرگ
تلفن: 33609805-
موبایل: 09121898128-
شماره جواز: 0029115961
اطلاعات بیشتر
no-image
رضا تمدني آراني
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ جواهر
تلفن: 33975794-
موبایل: 09126458149-
شماره جواز: 0466222558
اطلاعات بیشتر
no-image
مسعود فرج اله
آدرس: ناصر خسرو کوچه تويسرکاني پاساژ تويسرکاني پلاک15 طبقه اول واحد 14
تلفن: 33905756-
موبایل: 09123133324-
شماره جواز: 0466537534
اطلاعات بیشتر
no-image
عباس عزيزيان قمي
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ اعتضادي طبقه اول
تلفن: 88847847-33927848--
موبایل: 09355215335-09122902742-
شماره جواز: 0466770858
اطلاعات بیشتر
no-image
رضا صمدي
آدرس: خيابان 15 خرداد خيابان ناصر خسرو پاساژ ضيافت پلاک 52 طبقه اول واحد 2
تلفن: 33951120
موبایل: 09126873384-
شماره جواز: 0466190377
اطلاعات بیشتر
no-image
عيسي حريرفروش
آدرس: خيابان پانزده خرداد ناصر خسرو کوچه خادم طبقه اول
تلفن: 33998630-33998629-
موبایل: 09122497449-
شماره جواز: 0135137976
اطلاعات بیشتر
1 2 3 6