واحد های صنفی

no-image
علی احمدخان کردبچه
آدرس: 15 خرداد بازار زرگرها پاساژ صنایع دستی
تلفن: 55897025
شماره جواز: 1402959963
اطلاعات بیشتر
no-image
محمدرضا یزدانی خراجی
آدرس: امامزاده حسن پاساژ امین الملک
تلفن: 02155770507
شماره جواز: 1402023948
اطلاعات بیشتر
no-image
صمد زنگنه
آدرس: خیابان 15 خرداد سبزه میدان پاساژ طالقانی
تلفن: 55618599
شماره جواز: 0414052404
اطلاعات بیشتر
no-image
رضا تمدنی آرانی
آدرس: خیابان 15 خرداد کوچه تکیه دولت پاساژ جواهر
تلفن: 33975794
شماره جواز: 0466571931
اطلاعات بیشتر
no-image
رضا صمدی
آدرس: خیابان 15 خرداد خیابان ناصر خسرو پاساژ ضیافت
تلفن: 33951120
شماره جواز: 0466190377
اطلاعات بیشتر
no-image
مرتضی خسروپناه
آدرس: خیابان15خردادتکیه دولت پاساژاعتضادی
تلفن: 33938608
شماره جواز: 1402189170
اطلاعات بیشتر
no-image
علی احمدی
آدرس: خیابان 15 خرداد کوچه تکیه دولت پاساژ تکیه دولت
تلفن: 33994199
شماره جواز: 0466493287
اطلاعات بیشتر
no-image
ابراهیم احمدی تشنیزی
آدرس: خیابان 15 خرداد بازار بزرگ کوجه تکیه دولت
تلفن: 33352502
شماره جواز: 0466134936
اطلاعات بیشتر
1 2 3 6
طراحی شده توسط: آریان دیتا