واحد های صنفی

no-image
ابوالقاسم جنگ آور
آدرس: خیابان 15خردادغربی پاساژحمیدین
تلفن: 55611653
شماره جواز: 0466492986
اطلاعات بیشتر
no-image
بهروز آب محله
آدرس: ناصر خسرو کوی مروی پاساژ اعلا ء
تلفن: 36612127
شماره جواز: 1402852828
اطلاعات بیشتر
no-image
داریوش گوهربین
آدرس: خیابان آفریقا نبش ارمغان شرقی بلوار نلسون ماندلا
تلفن: 22058396-22059193-22226704-
شماره جواز: 1402798621
اطلاعات بیشتر
no-image
مصطفی اسدی
آدرس: ناصرخسرو کوچه مروی پاساژ اعلا ء
تلفن: 33924791
شماره جواز: 1402754478
اطلاعات بیشتر
no-image
مجتبی کبیری ایمانیان فرد
آدرس: 15 خرداد غربي نبش کوچه مرواريد سراي رازي
تلفن: 55163699
شماره جواز: 1402402588
اطلاعات بیشتر
no-image
مصطفی تراب زاده طاری
آدرس: خيابان ناصر خسرو کوچه خراسانيها
تلفن: 36612008
شماره جواز: 1402907921
اطلاعات بیشتر
no-image
رازمیک بلقریان
آدرس: خيابان جمهوري اسلامي پاساژشيرواني
تلفن: 66714100
شماره جواز: 2288996677
اطلاعات بیشتر
no-image
بهرامعلی خزاعی
آدرس: خيابان ناصرخسرو خيابان تويسرکاني پاساژتويسرکاني
تلفن: 33907776
شماره جواز: 1402378700
اطلاعات بیشتر
1 2 3 24
طراحی شده توسط: آریان دیتا