واحد های صنفی

no-image
زانا ايوبي
آدرس: خيابان15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ تکيه دولت
تلفن: 36419265
موبایل: 09124976211
شماره جواز: 0468044130
اطلاعات بیشتر
no-image
اردلان خالدي
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ110 کاشاني
تلفن: 33918585
موبایل: 09124947800
شماره جواز: 0467679441
اطلاعات بیشتر
no-image
محسن ميرزاحسيني
آدرس: خيابان پانزده خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ تکيه دولت
تلفن: 33992328
موبایل: 09121788729
شماره جواز: 0467535465
اطلاعات بیشتر
no-image
سجاد سپيده خو
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ تکيه دولت
تلفن: 33978088
موبایل: 09121579825
شماره جواز: 0467285466
اطلاعات بیشتر
no-image
سعيد اسدي
آدرس: خيابان 15خرداد بازار بزرگ پاساژتکيه دولت
تلفن: 35047120-
موبایل: 09121191343-
شماره جواز: 0467392890
اطلاعات بیشتر
no-image
عطااله عطاردي
آدرس: خيابان پانزده خرداد سراي سينا طبقه دوم
تلفن: 33995619-
موبایل: 09121168085-
شماره جواز: 0466784720
اطلاعات بیشتر
no-image
مجيد اقبالي فرکوش
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ تکيه دولت
تلفن: 55588827-
موبایل: 09122487683-
شماره جواز: 0466864704
اطلاعات بیشتر
no-image
خليل اسدي
آدرس: خيابان 15 خرداد بازار بزرگ بازار جلوخان غربي بالاي پله آهني شرقي پلاک 2 طبقه دوم
تلفن: 55892949-55813912-
موبایل: 09034794411-
شماره جواز: 0466047858
اطلاعات بیشتر
1 2 3 19