واحد های صنفی

no-image
احد ناحی
آدرس: 15 خرداد بازار بزرگ پاساژ فروردين
تلفن: 55637141
شماره جواز: 0468323773
اطلاعات بیشتر
no-image
مهستی حسینقلی نژاد
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ تکيه دولت طبقه 1-
تلفن: 33941656
شماره جواز: 0468320200
اطلاعات بیشتر
no-image
مهدی شمشادی فرد
آدرس: خيابان پانزده خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ تکيه دولت
تلفن: _
شماره جواز: 0468296340
اطلاعات بیشتر
no-image
منصوره مکاریان خراسانی
آدرس: 15 خرداد خيابان ناصر خسرو پاساژ شمس العماره
تلفن: 36916495
شماره جواز: 0468296368
اطلاعات بیشتر
no-image
سید میلاد سیدربیع
آدرس: خيابان ناصر خسرو پاساژشمس العماره
تلفن: 33982343
شماره جواز: 0468263301
اطلاعات بیشتر
no-image
خليل پوراحمد سرخابی
آدرس: خيابان پانزده خرداد روبروي بازار بزرگ کوچه تکيه دولت پاساژتکيه دولت
تلفن: 36055515
شماره جواز: 0468258348
اطلاعات بیشتر
no-image
محمدرضا ناصری
آدرس: خيابان 15 خرداد تقاطع خيابان خيام چهارراه گلوبندک پاساژ سيگار چي
تلفن: 55154548
شماره جواز: 0468240119
اطلاعات بیشتر
no-image
خلیل اسدی
آدرس: خيابان 15 خرداد بازار بزرگ بازار جلوخان غربي بالاي پله آهني شرقي پلاک 2 طبقه دوم
تلفن: 55813912
شماره جواز: 0466047858
اطلاعات بیشتر
1 2 3 21
طراحی شده توسط: آریان دیتا