واحد های صنفی

no-image
مصطفی غلامی
آدرس: 15 خرداد بعد از ناصرخسرو پاساژ جاويد
تلفن: 36616206
شماره جواز: 0468487413
اطلاعات بیشتر
no-image
سعید ضیائی
آدرس: خيابان پانزده خرداد کوچه تکيه دولت پاساژتکيه دولت
تلفن: 33955826
شماره جواز: 0468480355
اطلاعات بیشتر
no-image
فرهاد رستمیان
آدرس: خيابان مصطفي خميني پايين ترازچهارراه سرچشمه روبروي پمپ بنزين کوچه درويش نوري
تلفن: 33956295
شماره جواز: 0468480342
اطلاعات بیشتر
no-image
محسن معصومی زاده
آدرس: خيابان ناصر خسرو روبروي کوچه مروي پاساژ شمس العماره
تلفن: 33997035
شماره جواز: 0468473358
اطلاعات بیشتر
no-image
محسن کریمی
آدرس: ميدان فاطمي ابتداي خيابان گمنام ساختمان لوتوس
تلفن: 88954594
شماره جواز: 0468466624
اطلاعات بیشتر
no-image
سیدرضا طباطبایی آزاد
آدرس: خيابان پانزده خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ110
تلفن: 33941656
شماره جواز: 0468457998
اطلاعات بیشتر
no-image
امیراشکان عیوض زاده
آدرس: بازار تکيه دولت پاساژ اعتضادي
تلفن: 33956103
شماره جواز: 0468458332
اطلاعات بیشتر
no-image
علی محمد زرین کوب
آدرس: خيابان پانزده خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ تکيه دولت
تلفن: 36610770
شماره جواز: 0468461904
اطلاعات بیشتر
1 2 3 23
طراحی شده توسط: آریان دیتا