واحد های صنفی

no-image
محمدتقی بادروج
آدرس: خيابان15 خرداد سبزه ميدان پاساژ طلا و جواهر
تلفن: 55598401
شماره جواز: 0135114403
اطلاعات بیشتر
no-image
تورج سلمان زاده مغانی
آدرس: خيابان 15 خرداد زيرزمين سبزه ميدان پاساژ طلاو جواهر ايران
تلفن: 55616463
شماره جواز: 0029154006
اطلاعات بیشتر
no-image
سیامک ملاجعفر
آدرس: خيابان کريم خان زند بين حافظ و آبان ساختمان نگين
تلفن: 88900282
شماره جواز: 0204103811
اطلاعات بیشتر
no-image
سيد محمدرضا زين العابدين نظري
آدرس: خيابان پانزده خرداد پاساژطلا وجواهر ايران
تلفن: 55598150
شماره جواز: 0468259106
اطلاعات بیشتر
no-image
حميد اکبري پور
آدرس: بلوار ميرداماد نبش خيابان تبريزيان مقابل بانک مرکزي پاساژ رز
تلفن: 26404131
شماره جواز: 0468258358
اطلاعات بیشتر
no-image
محمدرضا شاه بداقی
آدرس: جنت آبادجنوبي پاساژالماس
تلفن: ----
شماره جواز: 0468240268
اطلاعات بیشتر
no-image
مریم بروجردی
آدرس: 15خرداد سبزه ميدان بازار کفاش ها پاساژ آرمون
تلفن: 55639267
شماره جواز: 0468240070
اطلاعات بیشتر
no-image
علیرضا مومنی
آدرس: خيابان پانزده خردادزيرزمين سبزه ميدان
تلفن: 55598108
شماره جواز: 0468237378
اطلاعات بیشتر
1 2 3 54
طراحی شده توسط: آریان دیتا