واحد های صنفی

no-image
علی اصغر صالحی
آدرس: خیابان 15 خردادغربی روبروی بانک ملی نبش پاساژ رازی
تلفن: 55803967
شماره جواز: 0029161090
اطلاعات بیشتر
no-image
زهير تصديقي
آدرس: خيابان جمهوري اسلامي پاساژ معتمد
تلفن: 66712246-
شماره جواز: 0204147863
اطلاعات بیشتر
no-image
مهدي تاجيک
آدرس: ناصرخسرو پاساژامدادگران طبقه همکف
تلفن: 33956343-
شماره جواز: 0441453536
اطلاعات بیشتر
no-image
نمير جواهري
آدرس: خيابان جمهوري اسلامي چهارراه استانبول پاساژ کمپاني
تلفن: 33933407-
شماره جواز: 0029155661
اطلاعات بیشتر
طراحی شده توسط: آریان دیتا