واحد های صنفی

no-image
ناصر بهاری قزلجه
آدرس: بالاتراز ميدان وليعصر(عج) مقابل فروشگاه قدس کوچه نوربخش پاساژ بهرام
تلفن: 88891011
شماره جواز: 0468246514
اطلاعات بیشتر
no-image
محسن ترابیان
آدرس: 15 خرداد بازار بزرگ پاساژ ساعت
تلفن: 55582003
شماره جواز: 0468218435
اطلاعات بیشتر
no-image
روزبه اقائی اسفستانی
آدرس: شهرک گلستان بلوار اميرکبير جنب بانک انصار
تلفن: 02144710594
شماره جواز: 0468036220
اطلاعات بیشتر
no-image
سید حسین بدخشان مهر
آدرس: خيابان 15 خرداد زيرزمين سبزه ميدان
تلفن: 02155813517
شماره جواز: 0468184966
اطلاعات بیشتر
no-image
فردین عزیزی
آدرس: ناصرخسرو جنب شمس العماره پاساژ جامعي
تلفن: 33986151
شماره جواز: 0468107496
اطلاعات بیشتر
no-image
ابوالفضل اسدیان مقدم
آدرس: شهرک مسعوديه خيابان کلهر نرسيده به چهارراه دوم
تلفن: 33865522
شماره جواز: 0468089225
اطلاعات بیشتر
no-image
محمدجواد شهامت پور
آدرس: خيابان ري دوراهي مهندس
تلفن: 33565021-
شماره جواز: 0204141929
اطلاعات بیشتر
no-image
سعيد رمضاني دولابي
آدرس: خيابان 15 خرداد بازارزرگرها پاساژ صنايع دستي
تلفن: 55601941-
شماره جواز: 0401314502
اطلاعات بیشتر
1 2 3 8
طراحی شده توسط: آریان دیتا