واحد های صنفی

no-image
مرتضي صفرزاده
آدرس: خيابان 15 خرداد ابتداي ناصر خسرو پاساژ آئينه
تلفن: 33956104
شماره جواز: 0467713530
اطلاعات بیشتر
no-image
ميثم برجکي
آدرس: 15خرداد بازار زرگرها پاساژ گلدسنتر
تلفن: 55635532
شماره جواز: 0467946486
اطلاعات بیشتر
no-image
غلامرضا پارسا
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ محمدي
تلفن: 33954319
شماره جواز: 0466973774
اطلاعات بیشتر
no-image
جبار حسيني
آدرس: خيابان 15 خرداد کوي تکيه دولت پاساژ محمدي
تلفن: 33944695-
شماره جواز: 0467215461
اطلاعات بیشتر
1 2
طراحی شده توسط: آریان دیتا