واحد های صنفی

no-image
مرتضي صفرزاده
آدرس: خيابان 15 خرداد ابتداي ناصر خسرو پاساژ آئينه
تلفن: 33956104
موبایل: 09122849030
شماره جواز: 0467713530
اطلاعات بیشتر
no-image
جبار حسيني
آدرس: خيابان 15 خرداد کوي تکيه دولت پاساژ محمدي
تلفن: 33944695-
موبایل: 09126766764-
شماره جواز: 0467215461
اطلاعات بیشتر
no-image
محمود مشايخي
آدرس: خيابان پانزده خرداد مقابل مسجدامام سراي چيت ساز طبقه سوم
تلفن: 33984557-33984559-
موبایل: 09123721920-
شماره جواز: 0467422974
اطلاعات بیشتر
no-image
سکينه احمدي
آدرس: 15 خرداد ناصر خسرو پاساژ آيينه
تلفن: 33999786-
موبایل: 09121035451-
شماره جواز: 0467477966
اطلاعات بیشتر
no-image
مجتبي آخوندي
آدرس: خيابان 15 خرداد بازار بزرگ پاساژ حکيم هاشمي
تلفن: 55581636-
موبایل: 09121023467-
شماره جواز: 0467325232
اطلاعات بیشتر
no-image
ضياءالدين آذرپور
آدرس: خيابان پانزده خرداد سبزه ميدان پاساژخازني
تلفن: 55598467
موبایل: 09124488738
شماره جواز: 0467660015
اطلاعات بیشتر
no-image
علي اصغر کوهي
آدرس: خيابان 15خرداد کوچه تکيه دولت پاساژتکيه دولت
تلفن: 33532100
موبایل: 09123000215
شماره جواز: 0467460101
اطلاعات بیشتر
no-image
ابراهيم اسماعيل پور
آدرس: ناصر خسرو سراي آئينه
تلفن: 33905606
موبایل: 09121398169-
شماره جواز: 0467642056
اطلاعات بیشتر
1 2
طراحی شده توسط: آریان دیتا