واحد های صنفی

no-image
آروين فرجي اسگنداني
آدرس: چهارراه گلوبندک سراي فردوس
تلفن: 55588714
شماره جواز: 0467431636
اطلاعات بیشتر
no-image
امير متقي
آدرس: خيابان دکتر فاطمي روبروي سازمان آب
تلفن: 88968712
شماره جواز: 0468070734
اطلاعات بیشتر
no-image
علي اصغر کوهي
آدرس: خيابان 15خرداد کوچه تکيه دولت پاساژتکيه دولت
تلفن: 33532100
شماره جواز: 0467460101
اطلاعات بیشتر
no-image
ضياءالدين آذرپور
آدرس: خيابان پانزده خرداد سبزه ميدان پاساژخازني
تلفن: 55598467
شماره جواز: 0467660015
اطلاعات بیشتر
no-image
محمود مشايخي
آدرس: خيابان پانزده خرداد مقابل مسجدامام سراي چيت ساز طبقه سوم
تلفن: 33984557-33984559-
شماره جواز: 0467422974
اطلاعات بیشتر
no-image
مرتضي صفرزاده
آدرس: خيابان 15 خرداد ابتداي ناصر خسرو پاساژ آئينه
تلفن: 33956104
شماره جواز: 0467713530
اطلاعات بیشتر
no-image
ميثم برجکي
آدرس: 15خرداد بازار زرگرها پاساژ گلدسنتر
تلفن: 55635532
شماره جواز: 0467946486
اطلاعات بیشتر
no-image
غلامرضا پارسا
آدرس: خيابان 15 خرداد کوچه تکيه دولت پاساژ محمدي
تلفن: 33954319
شماره جواز: 0466973774
اطلاعات بیشتر
1 2
طراحی شده توسط: آریان دیتا