واحد های صنفی

no-image
سيدرکن الدين جعفري اولياء
آدرس: خيابان ناصر خسرو سراي معطر ساختمان حميدين طبقه اول
تلفن: 33929200-
موبایل: 09121033283-
شماره جواز: 0333758589
اطلاعات بیشتر